O naszej polityce prywatności

Gecko Deals – Bloomr Deco dba o Twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do (ulepszania) naszych usług i ostrożnie obchodzimy się z informacjami, które zebraliśmy o Tobie i korzystaniu przez Ciebie z naszych usług. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim w celach komercyjnych.

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do korzystania z witryny internetowej i usług Gecko Deals – Bloomr Deco . Data wejścia w życie niniejszych warunków to 16/10/2019, wraz z publikacją nowej wersji wygasa ważność wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie informacje o użytkowniku są przez nas gromadzone, do czego są one wykorzystywane oraz komu i na jakich warunkach informacje te mogą być udostępniane osobom trzecim. Wyjaśniamy również, w jaki sposób przechowujemy Państwa dane, jak chronimy je przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z przekazanymi nam danymi osobowymi.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszą osobą kontaktową do spraw prywatności, której dane kontaktowe można znaleźć na końcu naszej polityki prywatności.

O przetwarzaniu danych

O naszej polityce prywatności

Gecko Deals – Bloomr Deco dba o Twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do (ulepszania) naszych usług i ostrożnie obchodzimy się z informacjami, które zebraliśmy o Tobie i korzystaniu przez Ciebie z naszych usług. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim w celach komercyjnych.

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do korzystania z witryny internetowej i usług Gecko Deals – Bloomr Deco . Data wejścia w życie niniejszych warunków to 16/10/2019, wraz z publikacją nowej wersji wygasa ważność wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie informacje o użytkowniku są przez nas gromadzone, do czego są one wykorzystywane oraz komu i na jakich warunkach informacje te mogą być udostępniane osobom trzecim. Wyjaśniamy również, w jaki sposób przechowujemy Państwa dane, jak chronimy je przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z przekazanymi nam danymi osobowymi.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszą osobą kontaktową do spraw prywatności, której dane kontaktowe można znaleźć na końcu naszej polityki prywatności.

Oprogramowanie sklepu internetowego

SHOPIFY

Nasz sklep internetowy został stworzony w oparciu o oprogramowanie firmy Shopify. Dane osobowe, które udostępniasz nam w celu korzystania z naszych usług, są udostępniane temu podmiotowi. Shopify ma dostęp do Twoich danych w celu zapewnienia nam wsparcia (technicznego), nigdy nie wykorzysta Twoich danych w innym celu. Shopify jest na podstawie umowy, którą z nimi zawarliśmy, zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Te środki bezpieczeństwa obejmują zastosowanie szyfrowania SSL i polityki silnych haseł. Shopify jest certyfikowanym procesorem informacji o kartach kredytowych. Shopify używa plików cookie do zbierania informacji technicznych dotyczących korzystania z oprogramowania, żadne dane osobowe nie są zbierane i / lub przechowywane. Shopify zastrzega sobie prawo do udostępniania zebranych danych w ramach własnej grupy w celu dalszego doskonalenia usług. Shopify bierze pod uwagę obowiązujące okresy przechowywania danych (osobowych). Obowiązuje Tarcza Prywatności UE/USA, Twoje dane mogą być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych.

Poczta elektroniczna i listy mailingowe Shopify

Wysyłamy nasze biuletyny i transakcyjne wiadomości e-mail za pomocą naszego oprogramowania do zakupów online “Shopify”. Wszystkie e-maile z potwierdzeniem, które otrzymujesz z naszej strony internetowej i formularzy internetowych są wysyłane przez serwery Shopify. Shopify nigdy nie wykorzysta Twojego imienia i adresu e-mail do własnych celów. Na dole każdej wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie za pośrednictwem naszej strony internetowej znajduje się link “zrezygnuj z subskrypcji”. Jeśli klikniesz na tę opcję, nie będziesz już otrzymywać e-maili z naszej strony. Może to poważnie ograniczyć funkcjonalność naszej strony! Twoje dane osobowe są bezpiecznie przesyłane, przechowywane i udostępniane przez Shopify. Shopify wykorzystuje pliki cookie i inne technologie internetowe, które zapewniają wgląd w to, czy wiadomości e-mail są otwierane i czytane. Ponadto, Shopify przetwarza informacje o Tobie jako odbiorcy i temat wiadomości e-mail w celu poprawy jakości usług, dane te są przechowywane przez 30 dni. Shopify zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych do dalszych działań.


Shopify zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Twoich danych w celu dalszego doskonalenia swoich usług, a w ramach tego udostępniania informacji stronom trzecim.
 

Spedycja i logistyka

POSTNL

Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczyć Ci przesyłkę. W celu realizacji dostaw korzystamy z usług firmy PostNL. Z tego względu konieczne jest, abyśmy udostępnili PostNL Twoje imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania. PostNL będzie wykorzystywać te dane wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeśli PostNL angażuje podwykonawców, PostNL udostępnia dane użytkownika również tym podmiotom.

Fakturowanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych

SHOPIFY

Korzystamy z usług Shopify dla naszej administracji i księgowości. Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, adres oraz szczegóły dotyczące Twojego zamówienia. Dane te są wykorzystywane do zarządzania fakturami sprzedaży. Państwa dane osobowe są przekazywane i przechowywane w bezpieczny sposób. Shopify jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i będzie traktował Twoje dane w sposób poufny. Shopify wykorzystuje Twoje dane osobowe do celów innych niż opisane powyżej.

Zewnętrzne kanały sprzedaży

Cel przetwarzania danych

Ogólny cel przetwarzania danych

Używamy Państwa danych wyłącznie w celu świadczenia naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany z przekazanym przez Państwa zleceniem. Nie wykorzystujemy Państwa danych do celów marketingowych (ukierunkowanych). Jeśli użytkownik udostępni nam informacje, a my wykorzystamy te informacje – inaczej niż na jego prośbę – do skontaktowania się z nim w późniejszym terminie, poprosimy go o wyraźną zgodę. Twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że w celu spełnienia obowiązków księgowych i innych administracyjnych. Wszystkie te osoby trzecie są zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie umowy pomiędzy nimi a nami lub na podstawie przysięgi lub zobowiązania prawnego.

Dane zbierane automatycznie

Dane, które są automatycznie zbierane przez naszą stronę internetową, są przetwarzane w celu dalszego doskonalenia naszych usług. Dane te (np. adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

Okresy przechowywania

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz naszym klientem. Oznacza to, że będziemy przechowywać Państwa profil klienta do momentu, w którym zaznaczą Państwo, że nie chcą już korzystać z naszych usług. Jeśli nam to wskażesz, uznamy to również za prośbę o zapomnienie. Zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami administracyjnymi jesteśmy zobowiązani do przechowywania faktur zawierających Państwa dane (osobowe); dlatego też będziemy przechowywać te dane tak długo, jak długo trwa obowiązujący termin. Pracownicy nie mają już jednak dostępu do profilu klienta i dokumentów, które sporządziliśmy na podstawie Państwa instrukcji.

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem holenderskim i europejskim, jako osoba, której dane dotyczą, masz pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, na czym polegają te prawa i jak można z nich skorzystać. Aby zapobiec nadużyciom, kopie Państwa danych przesyłamy wyłącznie na znany nam już Państwa adres e-mail. Jeśli chcesz otrzymywać dane na inny adres e-mail lub np. pocztą, poprosimy Cię o podanie Twojej tożsamości. Prowadzimy rejestr zrealizowanych wniosków; w przypadku zapomnianego wniosku, prowadzimy anonimowy rejestr. Użytkownik otrzyma wszystkie kopie i dane w formacie do odczytu maszynowego, który jest używany w naszych systemach. W każdej chwili mają Państwo prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli podejrzewają Państwo, że wykorzystujemy Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób.

Prawo do inspekcji

Zawsze masz prawo do wglądu w dane, które przetwarzamy lub przetworzyliśmy, a które dotyczą Ciebie lub mogą być z Tobą powiązane. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do naszej osoby kontaktowej do spraw ochrony prywatności. Otrzymasz odpowiedź na swój wniosek w ciągu 30 dni. Jeśli Państwa wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, prześlemy Państwu kopię wszystkich danych na zarejestrowany przez nas adres e-mail wraz z listą podmiotów przetwarzających te dane oraz kategorią, w której są one przechowywane. Prawo do sprostowania

Zawsze mają Państwo prawo do sprostowania danych, które przetwarzamy lub przetworzyliśmy, a które dotyczą Państwa lub mogą być do Państwa przypisane. Wniosek w tej sprawie można przesłać do naszej osoby kontaktowej ds. ochrony prywatności. Otrzymasz odpowiedź na swój wniosek w ciągu 30 dni. Jeśli Państwa prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, prześlemy Państwu na zarejestrowany przez nas adres e-mail potwierdzenie, że dane zostały zmienione.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Zawsze masz prawo do ograniczenia danych, które przetwarzamy lub przetworzyliśmy, a które odnoszą się do Ciebie lub mogą być prześledzone wstecz. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do naszej osoby kontaktowej do spraw ochrony prywatności. Otrzymasz odpowiedź na swój wniosek w ciągu 30 dni. Jeśli Twoje żądanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, wyślemy Ci potwierdzenie na podany przez Ciebie adres e-mail, że dane nie będą już przetwarzane do czasu zniesienia ograniczenia.

Prawo do inspekcji

Zawsze masz prawo do wglądu w dane, które przetwarzamy lub przetworzyliśmy, a które dotyczą Ciebie lub mogą być z Tobą powiązane. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do naszej osoby kontaktowej do spraw ochrony prywatności. Otrzymasz odpowiedź na swój wniosek w ciągu 30 dni. Jeśli Państwa wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, prześlemy Państwu kopię wszystkich danych na zarejestrowany przez nas adres e-mail wraz z listą podmiotów przetwarzających te dane oraz kategorią, w której są one przechowywane. Prawo do sprostowania

Zawsze mają Państwo prawo do sprostowania danych, które przetwarzamy lub przetworzyliśmy, a które dotyczą Państwa lub mogą być do Państwa przypisane. Wniosek w tej sprawie można przesłać do naszej osoby kontaktowej ds. ochrony prywatności. Otrzymasz odpowiedź na swój wniosek w ciągu 30 dni. Jeśli Państwa prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, prześlemy Państwu na zarejestrowany przez nas adres e-mail potwierdzenie, że dane zostały zmienione.